Angereds Brukshundklubb

Medlemsformer och avgifter

 

Ordinarie medlemskap: 400 kr + 200 kr = 600 kr.

Omfattar ett medlemskap i förbundet och ett medlemskap i lokal- eller rasklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. I priset ingår även sex nummer av tidningen Brukshunden per år.

 

Familjemedlemskap: 160 kr.

Person som tillhör samma familjehushåll som ordinarie medlem, kan erhålla familjemedlemskap i förbundet samt samma lokal- eller rasklubb. I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.

 

Utlandsmedlemskap: 530 kr + 160 kr = 690 kr.

Person som är bosatt i utlandet kan erhålla utlandsmedlemskap.   

Anmäl ditt medlemskap i formuläret under länken "bli medlem" här på vår sida och betala in avgiften till Postgironummer: 73 79 94 - 4. Ditt medlemskap gäller från och med det datum då betalningen inkommit till Angereds Brukshundklubb.

 

Är du under 25 år?

Ungdomsmedlemskap: Se svensk hundungdom nedan. Person i åldern från och med det kalenderår han/hon fyller 6 år till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år kan erhålla ungdomsmedlemskap. Ungdomsmedlemskap innefattar även medlemskap i Sveriges Hundungdom utan ytterligare avgift.

 

Syskonmedlemskap: kan erhållas från och med det kalenderår han/hon fyller 6 år till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år. Syskonet ska bo på samma adress som du. Syskonmedlemskapet innebär att man får alla medlemsförmåner utom medlemstidningen. 

Bli medlem hos Sveriges Hundungdom och välj Svenska Brukshundklubben som din specialklubb. Du får då två medlemskap i ett.

Du registrerar ditt medlemskap här:

https://hundar.skk.se/Medlemsguiden/

Välj en lokal hundungdomsklubb nära dig och sedan Svenska Brukshundklubben som din specialklubb.

Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben har centrala samarbetsavtal där ungdomsmedlemskap hanteras. Sveriges Hundungdom administrerar alla ungdomsmedlemskap och därför blir det dubbelt arbete för både SBK:s centrala kansli och Sveriges Hundungdoms centrala kansli när en lokal brukshundklubb manuellt tar in ungdomsmedlemskap. Därför ska alla ungdomsmedlemskap gå genom ovanstående länk, medlemsguiden. Frågor ang ungdomsmedlemskap: 

Sveriges Hundungdom

Växel 08-795 30 85 · Mobil 0763264957
Webbplats www.skk.se/shu