Viltspår

Om du vill gå träningsspår i viltspår med din hund kan du kontakta Eva som lägger spår ute hos sig. Eva Sjölinder Hansson, 0706-721944.
 
Kursledare: Eva Sjölinder Hansson

Viltspår är det mest naturliga och effektiva aktiviteter att sysselsätta sin hund med. Denna aktivitet tröttar ur hunden då hunden måste använda sin hjärna för att hitta rätt bland olika dofter i skogen. Vill du prova på att lägga viltspår åt din hund gå in och anmäl dig.

Första kurstillfälle startar vi med teoretisk information på ca 1,5 timma. Vi går igenom regler material, nosarbete mm. Andra tillfället testar vi blodspår. Vi startar med teori varje gång, sedan är det träning av moment i blodspår som är tävlingsformen, liknar viltspår som är
den praktiska delen. Spårens svårighetsgrad ökas efter hand beroende på hund och framför allt förare. Vi plockar fram den naturliga instinkterna hos hunden oavsett ras, förföljande, nosarbete, samarbete förare - hund.

Spår (600m till var och en i skogsterräng ligger i 2 timmar.)  Spåren ska läggas minst 2h före.

Start: Vid tillräckligt många anmälda.

Anmälan: kurs@abhk.se

Pris:  150:- /gång. Kursavgiften betalas in på postgironummer: 73 79 94 - 4

Medlemsbevis, kvitto eller motsvarande bevis på erlagda avgifter samt vaccinationsintyg skall medföras till kursstart.

Vid frågor ring Eva Sjölinder Hansson, 0706-721944.