Om Angereds brukshundsklubb

Angereds Brukshundklubb grundades 1974 och har idag ca 40 medlemmar.

Klubben är en idéell förening och all verksamhet bygger på att alla hjälper till ideellt. Vi har ett stort utbud av intresseområden med bruks, lydnad, rallylydnad och agility representerat i verksamheten. Hos oss kan du deltaga i någon av träningsgrupperna, vara aktivt tävlingsekipage eller bara komma och ta en fika och "snacka" hund. Vi anordnar tävlingar inom bruks, lydnad, rallylydnad och agility.

Under 2018 har vi tyvärr ingen kursverksamhet.

Välkommen till den lilla klubben med hög mysfaktor och trevliga människor och hundar och vi hoppas att du skall trivas hos oss!

Stadgar

Svenska Brukshundklubbens normalstadgar styr verksamheten för lokalklubbar utifrån grundstadgarna.

Ramarna för Svenska Brukshundklubbens verksamhet anges i organisationens grundstadgar. Vidare regleras verksamheten av distrikts-, lokal- samt rasklubbsstadgar vilka fastställs av förbundsstyrelsen.

Vi använder oss av SBK:s lokalklubbsstadgar.

Vi följer också SBKs policy för Sociala media

Sociala medier är ett effektivt verktyg för att nå ut med information och åsikter. Svenska Brukshundklubben anser att alla medlemmar har rätt att uttrycka sig därigenom, men med det kommer också ansvar och skyldigheter.

Svenska Brukshundklubben är ansluten till Svenska Kennelklubben vilket innebär att alla våra medlemmar är skyldiga att följa de policyer och regelverk som dessa två organisationer satt upp.

Policy för sociala medier (PDF) är framtaget för att det tydligt ska framgå vilka rättigheter och skyldigheter du har i egenskap av medlem i våra organisation.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har hösten 2014 antagit en ny policy för hundhållning och relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning. Genom att klicka på nedanstående länk så kommer du till den nya policyn som ersätter den tidigare policyn som i dagligt tal kallats för Svenska Brukshundklubbens dressyrpolicy. http://www.brukshundklubben.se/styrdokument. Som medlem i Svenska Brukshundklubben förväntas du ta del av och efterleva denna policy.